Silleda - Concellería de Cultura, Turismo, Emprego, Deportes e Personal - RSS Silleda - Concellería de Cultura, Turismo, Emprego, Deportes e Personal - RSS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=223 Concellería de Turismo, Emprego, Deportes e Personal http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=223&solo_caja=1840

Concelleira de Emprego, Industria, Comercio e Deportes: Ana Luisa González CostaAna Luisa González Costa, segunda tenente de Alcalde, é a responsable desta área de goberno. No ámbito do emprego destaca a posta en marcha do programa Silleda Emprega, co que o Concello se convirte en axente activo na loita contra o desemprego. Ademais desta bolsa de emprego, que acadou en poucos meses bos resultados, o departamento promove distintos cursos de formación, plans de inserción laboral dirixidos a colectivos como mulleres ou mozos/as, ou plans experimentais de emprego, entre outros.

Dende este departamento que busca a dinamización e promoción dos atractivos e recusos turísticos.

A promoción da cultura do deporte, a mellora das instalacións existentes así como a súa organización a xestión das escolas deportivas… así como a potenciación dos deportes de aventura e montaña deportes tradicionais ou  pesca deportiva son algunhas das actuacións en materia de Deporte.

 

 

 

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000