Silleda - Perfil do contratante - RSS Silleda - Perfil do contratante - RSS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=20 Perfil do Contratante http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=20&solo_caja=87

De conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público aos contratos que realice o Concello, este Concello crea o Perfil do Contratante, que estará a disposición de todos durante as 24 horas do día e os 365 días do ano.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000