Silleda - Suministros - RSS Silleda - Suministros - RSS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105 Acordo de aprobación dos pregos para a compra de dúas desbrozadoras de brazo http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=2372 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Acordo de aprobación dos pregos para a compra dun tractor http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=2371 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Acordo adxudicación contrato de equipamento para biosaudables e parladoiros http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=1410 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Acordo adxudicación renovación do sistema de iluminación no campo de fútbol da Bandeira http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=1407 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Acordo de Adxudicación do contrato Subministración e instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas para autoabastecemento do alumeado exterior no polígono empresarial Área 33 http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=985 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Anuncio apertura sobre B-oferta económica proxecto de instalación de paneis solares fotovoltáicos no polígono industrial Área 33 http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=902

O venres día 8 de novembro, ás 12.00 horas, procederase a apertura do Sobre B-Oferta Económica, na sala de xuntas do Concello de Silleda, para o contrato de subministración, por procedemento aberto, para a instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas no polígono empresarial Área 33 de Silleda.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
Licitación do contrato de subministración por procedemento aberto para a instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas no polígono empresarial Área 33 de Silleda http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=840
O BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA (BOP) DE PONTEVEDRA PUBLICA O DÍA 8 DE OUTUBRO DE 2013 O ANUNCIO DE LICITACIÓN DESTE CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E SERVIZO, CON TRAMITACIÓN URXENTE E POR PROCEDEMENTO ABERTO. O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS É DE 8 DÍAS NATURAIS CONTADOS A PARTIR DO DÍA 9 DE OUTUBRO. A CONTINUACIÓN RECÓLLESE O PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DO CONTRATO E O PROXECTO.

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DO SUBMINISTRO CON INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIXIANCIA NO PARQUE EMPRESARIAL ÁREA 33 http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=373 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 ANUNCIO ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=372 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000