Xestoso

Fontefría, Fontelas, Reigosa, Río, Xestoso

Xestoso é a parroquia situada no nivel máis alto do Concello, entre o Monte de S. Sebastián e a Serra do Candán facendo límite co concello de A Estrada. Son coñecidos os "llanos de Xestoso" declarados zona protexida, que está asolagados de auga facendo honra os lugares que mencionan no cadro anterior. Neles atópase a coñecida Lagoa Sacra, un embolsamento de auga que se produce en épocas de inverno e chuvia por mor das capas freáticas da terra, e que deu orixe a infinidade de contos e lendas populares.