ACTAS DAS XUNTAS DE GOBERNO LOCAL: OUTUBRO DE 2017