Laro

Forcas, Freixeiro, Galán, Laro, Pereira A, Pereiro O, Riobó, San Marrtiño, Sante, Souto O. Non aparecen no nomenclátor; Calvela A, Gandarela A, Pelures.

Conforma un núcleo rural de certa importancia en servicios dentro da xeografía do concello, que atende ás parroquias colindantes. Algunhas empresas relacionadas co metal, a producción láctea e os servicios garantizan a estabilidade da poboación, feito este que se ve fortalecido coas importantes estradas que a cruzan e que van de Silleda ó Carballiño e de Lalín a Pontevedra, coma noutrora o facían os Camiños de Arrieiro que levaban ó Ribeiro e á Ulla. No aspecto histórico, sobresaen o Cruceiro do Camiño (1171), e os gravados rupestres da Pena das Cazolas.