Fiestras

Aragonza, Barcia, Costoia, Fiestras, Maril, Marín, Recimil, San Martiño, Santo Antonio

A antigüidade da parroquia reflíctese no nome do patrón, San Martiño, e das súas aldeas, Aragonza que lembra á raíña Sta. Aragonta, pertencente á familia dos Condes de Deza no século X. Cabe mencionar o fermoso conxunto formado pola igrexa e cruceiro barrocos, con escaleira de acceso da escola compostelá e a Casa do Arco ou do Convento, en Maril, que pertenceu ó mosteiro de Acibeiro.