Membros da Corporación municipal de Silleda

A Corporación de Silleda está formada por 13 concelleiros de tres formacións:

PSdeG-PSOE

Manuel Cuiña Fernández

Ana Luisa González Costa

Klaus Brey Montaña

Jesús Taboada Lázara

María del Pilar Peón Iglesias

Manuel Iglesias Pérez

Benito Saavedra Vázquez

PARTIDO POPULAR

José Luis Espiño Espantoso

Natalia Iglesias Méndez

Ignacio Maril Pardo

José Antonio Ramos Dobarro

María del Carmen Folla González

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Ana Rosa Cornado Molina