CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER

 

Situado no Centro Social de Silleda, onde se atopan as dependencias dos Servizos Sociais municipais, esta entidade é a encargada de promover a igualdade de xénero, así como de asesorar e levar a cabo distintas actividades dirixidas ás mulleres.

Enderezo: rúa da Chousa Nova, 67

Teléfono: 986 581694

e-mail: cim@silleda.es

Web: cimsilleda.blogspot.com