BIBLIOTECA MUNICIPAL DANIEL CASTELAO

Inaugurada a finais do 2004, conta con máis de 10.00 volumes. Está situada dentro das dependencias da casa da Cultura.

Enderezo: rúa Progreso nº 41

Horario: de 09.00 a 14.00/16.00 a 20.00 horas

Teléfono: 986 580720

E-mail: biblioteca@silleda.com