Convenio con Tragsa e Seaga

O Concello de Silleda ten asinado convenios coas  entidade Tragsa e a empresa pública de servizos agrarios Seaga ara o uso compartido da das instacións da base do Grumir, no polígono empresarial Área 33. A cambio, as citadas entidades comprométense a realizar actuacións coma a limpeza das marxes do río da Gouxa.

ADXUNTOS

Convenios co Concello de Vila de Cruces

O Concello de Silleda e o Concello de Vila de Cruces, teñen asinados varios convenios de colaboración co obxectivo de optimizar os recursos económicos das administracións locais mediante fórmulas que permitan a xestión compartida  optimizando deste xeito os recursos económicos das administracións locais mediante fórmulas que permitan a xestión compartida na prestación dos servizos públicos.