Tarifas polo uso de instalacións deportivas

Utilización de Pistas de Tenis e Pádel de O Castro (reservas chamando ao teléfono 691-175557)

Por hora ou fracción (prezo por pista)

— Adultos: 2,00 €

— Menores de 16 anos, non acompañados de adultos: 1,00 €

— utilización de alumbrado en pistas: 1,50 €

Utilización dos campos de fútbol de terra.

— Por hora ou fracción, con luz: 30 €

— Por hora ou fracción, sen luz: 18 €

Utilización de campos fútbol de herba artificial.

— Por hora ou fracción, con luz: 50 €

— Por hora ou fracción, sen luz: 35 €

Utilización dos pavillóns polideportivos cubertos:

a) Pavillón “César González Fares” de Silleda:

— Por hora ou fracción, con luz: 8 €

— Por hora ou fracción, sen luz: 5,50 €

— Por actos, exposicións e actividades alleas ao deporte, con entrada gratuíta: 150,25 € por acto

e día.

— Por actos, exposicións e actividades alleas ao deporte, con cobro de entrada: 460 € por acto e

día.

b) Pavillón da Bandeira:

— Por hora ou fracción, con luz: 6,50 €

— Por hora ou fracción, sen luz: 4,50 €

— Por actos, exposicións e actividades alleas ao deporte, con entrada gratuíta: 90,25 € por acto e

día.

— Por actos, exposicións e actividades alleas ao deporte, con cobro de entrada: 290 € por acto e

día.

Utilización das Piscinas ao aire libre

—ENTRADA UNITARIA: 1 €

- BONO INDIVIDUAL:

— * Residentes no Municipio:

— adultos ......................... 20 €

— nenos ata 16 anos........ 16 €

— * Non Residentes no Municipio:

— adultos ......................... 35 €

— nenos ata 16 anos..........25 €

— BONO FAMILIAR: (só para as persoas que están empadroadas no Concello de Silleda):

* Bono pai e Nai.................. 20 €

* Cota 1º fillo....................... 16 €

* Cota 2º fillo......................... 8 €

* Cota 3º fillo ( ou máis)........ 0 €

A condición de abonado adquirirase tralo pagamento do prezo correspondente e a acreditación de

estar empadroado no municipio de Silleda.

CURSOS DE NATACIÓN

— Nenos: 3 €

— Adultos: 9 €

Non abonados:

— Nenos: 20 €

— Adultos: 30 €