Teléfonos e Servizos

Concello 986 580000-FAX : 986 581021
Auditorio da Bandeira 986 585838
Biblioteca Municipal 986 580720
Casa da Cultura 986 581028
Casa da Xuventude 986 580064
Centro Cultural Vistalegre 986 585550
Centro de Saúde de Silleda 986 580230
Centro de Saúde de Bandeira 986 585706
CEIP de Silleda 886 151696
CEIP de Bandeira 886 151718
Colexio Plurilingüe María Inmaculada 986 580013
Correos 986 580232
Escola Infantil 986 581701
Escola de Música 986 592004
Garda Civil

986 580071

IES Pintor Colmeiro 986 580904
Parque Intercomarcal de Bombeiros 986 581400
Policía Local 986 580002
   
Punto Limpo 660 665531
Servizos Sociais 986 592037/986 581694

Xulgado de Paz/Rexistro Civil

Servizo municipal de Augas

886 159274

986 180 242

Parada de TAXI Silleda .............................986 580172

 

 

 

 

FESTIVOS LOCAIS ANO 2018

O Pleno da Corporación Municipal de Silleda acordou declarar como Festivos Locais para o ano 2018 as seguintes datas:

Luns 20 de agosto (Luns da Festa da Empanada da Bandeira

Mércores 19 de setembro (Día da Saleta)

HORARIOS E LIÑAS AUTOBUSES

Farmacias

 

As Farmacias rotan semanalmente o seu turno de garda iniciándose cada quenda os Luns dende as 10:horas da mañá ata o Luns da semana seguinte ás 10:00 horas.

A orde de relevo é a seguinte:

FARMACIA ISABEL TABOADA: De 10:00 h do 29 de Maio a 10:00 h do 5 de Xuño. 
FARMACIA GARRIDO:   De 10:00 h do 5 de Xuño a 10:00 h Do 12 Xuño.
FARMACIA SILVA:   De 10:00 h do 12 de Xuño a 10:00 h do 19 de Xuño. 
FARMACIA ISABEL TABOADA...ETC

Enderezos:

FARMACIA ISABEL TABOADA

Avda. do Parque, 39 
SILLEDA
Tlfno.: 986 58 12 66

FARMACIA GARRIDO
Rúa do Trasdeza, 65
SILLEDA
Tlfno.: 986 58 00 95

FARMACIA SILVA 
Rúa Xeral
BANDEIRA
Tlfno.: 986 58 53 37