O programa Silleda Solidaria agradece as doazóns feitas polos colectivos colaboradores

 

Silleda, 19 de febreiro de 2013. O programa Silleda Solidaria vén de recibir nos últimos días doazóns artelladas polos colectivos que participan nesta iniciativa municipal. O pasado venres realizouse a través do programa un chamamento solidario para facer acopio no banco de alimentos de produtos coma leite e comida para bebés. Esta chamada tivo unha pronta e exemplar resposta, xa que nas últimas horas chegaron ao departamento de Servizos Sociais produtos doados por colectivos colaboradores.

Dende o citado departamento municipal, que coordina esta rede de axuda para os veciños/as e familias con menos recursos, enviaronse nas últimas semanas distintos avisos sobre recursos dispoñibles e outros necesarios. Este programa interconecta aos Servizos Sociais, que supervisan o proxecto, coas asociacións silledenses, que colaboran, e que a día de hoxe superan xa a quincena.

No portal web municipal o programa Silleda Solidaria conta con espazo propio no que poden interactuar os Servizos Sociais e asociación, que tamén reciben as mensaxes vía SMS. Os colectivos tamén poden poñerse en contacto co programa no caso de que detecten algunha situación que precise da intervención dos Servizos Sociais.

Nos últimos días ademais das doazóns de alimentos tamén se fixo entrega dende o Silleda Solidaria de dous carriños de bebés a familias do municipio.

Dende este programa municipal quere facerse extensivo o agradecemento a todas as asociacións, empresas e particulares que se sumaron ao programa e están a colaborar e a participar activamente.

Entre as liñas de actuación, ademais do aprovisionamento de alimentos, libros, mobles e outros enseres, ou roupa, -potenciando o roupeiro municipal- inclúese a dotación dun centro de alonxamento social na casa da estación de Ponte Taboada, actuación que segue tramitándose ante o Adif, e a creación de hortas solidarias. Nos vindeiros meses iranse materializando algunhas destas propostas.

 

 

Comeza a elección dos Consellos Parroquiais no municipio silledense

 

Silleda, 13 de febreiro de 2013. A Concellaría de Participación Cidadá, que dirixe Matías R. Da Torre, inicia a semana próxima o calendario de votacións para elixir ás persoas que formarán parte dos Consellos Parroquiais, entidades de representación a nivel parroquial que xurden ao abeiro do Regulamento de Participación Cidadá aprobado o pasado ano.

O calendario arranca o vindeiro luns día 18 en Pazos ( de 18.00 a 21.00 horas) e continuará nesa mesma semana en Cira, Rellas, Abades e Saídres. A axenda complétase en Taboada (día 25); Parada (26) e Vilar (27) . No mes de marzo as eleccións continuarán en Breixa (día 1); Dornelas (4); Oleiros (5); Ansemil-Martixe (6); Cervaña (7); Margaride (8); Moalde (11); Ponte (12); Graba (13); Xestoso (14); Lamela (15); Cortegada (18); Refoxos (19); Laro (20); Escuadro (21); Carboeiro (22); Negreiros (25) e Chapa o día 26.

Xa no mes de abril, logo da Semana Santa, a axenda retómase o luns día 1 en Siador; o martes día 2 en Fiestras, o mércores 3 en O Castro, o xoves 4 en Piñeiro e o venres 5  en Manduas.

A estas sesión están convocados presidentes e vogais de cada mesa, segundo sorteo celebrado o pasado 18 de xuño nas dependencias municipais, que serán os encargados de dar fe como veciños/as do proceso de elección. Tamén acudirá ás sesión un traballador do Concello de Silleda para levantar as actas de escrutinio de cada xornada .

Para presentarse a estas eleccións como candidatas/os os requisitos son: ter cumpridos 18 anos e estar empadroado na parroquia. Os interesados en ser candidatas/os poden dirixirse  por escrito á Concellaría de Participación Cidadá para,  ou ben mediante comunicación verbal ou escrita á  mesa 5 minutos antes de dar comezo á votación, ou por votación directa dos electores, sempre respectando a opción de renuncia por parte do elixido.

Nas votacións poderán participar todos os veciños e veciñas maiores de idade para elixir aos/as  seus representantes aos que poderá unirse un  representante elixido en asemblea pola Asociación de Veciños, dos cales o que obteña o maior número de votos será Presidente e o segundo vicepresidente do Consello Parroquial.

 

O concelleiro de Participación Cidadá anima a toda a veciñanza das parroquias a votar “para escolleren os seus representantes democráticos nas parroquias por primeira vez, co fin de mellorar a conexión entre as parroquias e o Concello, lograr unha maior participación veciñal na vida municipal e, sobre todo, acadar un órgano que represente os intereses do rural silledense ao servizo de cada aldea e en beneficio da comunidade”, engade

 

Deste xeito, tamén anima a todos os veciños e veciñas a presentarse a estes comicios para traballar en común por mellorar as cousas en cada parroquia. “É unha responsabilidade que recae directamente na xente e desde a Concellaría de Participación Cidadá agárdase que se aproveite esta oportunidade de participación directa dos veciños nas decisións municipais”, engade Da Torre.

 

Dende o citado departamento municipal xa se levaron a cabo nos últimos meses reunións informativas obre o Regulamento de Participación Cidadá, e agora o proceso continúa coa elección dos Consellos Parroquiais órganos representante das parroquias  que terán como obxectivos a participación, consulta información e control da xestión municipal, que ao mesmo tempo permitirá e impulsará as propostas das/os veciñas/os e colectivos.

 

Segundo establecen as normas que regulan a participación nestas eleccións, o número de representantes de cada consello dependerá do número de residentes en cada parroquia así, ata 100 residentes, haberá 2 participantes; de 100 a 250, 3 representantes; de 251 a 500, 4 representantes e nas que teñan máis de 500, 5 representantes.

 As eleccións terán lugar nos locais sociais de cada parroquia e deixaranse un mínimo de 3 horas para a votación en furna (en principio a maioría das sesións están previstas entre as 19.00 e as 22.00 horas).

Na normativa tamén figura que as mesas estarán compostas por un/unha presidente/a, que será un veciño/a da parroquia elixido por sorteo entre o padrón de residentes; outro veciño/a como vogal e un traballador/a municipal que actuará tamén como vogal e levantará acta.

Todos os membros do Consello Parroquial serán renovados cada 4 anos, seguindo os tempos da lexislatura municipal.

 

 

 

 

Remata o proceso de selección para a concesión dunha Bolsa Feuga para tarefas de información turística en Carboeiro

O Tribunal cualificador, á vista da puntuación dos 11 aspirantes que asistiron ás probas de selección, propón conceder a bolsa a D. Alexandre Fernandez Ramos.

No arquivo adxunto pódese consultar a puntuación dos aspirantes

A ITV móbil de vehículos agrícolas volta a Silleda durante máis xornadas e con horarios máis amplos

 

Silleda, 9 de febreiro de 2013. O servizo da Inspección Técnica de Vehículos (ITV) agrícolas volta ao municipio de Silleda o vindeiro mes de marzo. Entre os días 1 e 18 o servizo estará en catro localidades a disposición dos gandeiros e agricultores da zona. En Laro a ITV móbil desprazarase os días 1 e 4 ata o campo da festa; na Bandeira estará os días 5, 6 e 7 na rúa da Esmorga (antiga C2); e en Escuadro situarase fronte ao cemiterio os días 8, 11 e 14 de marzo próximos. Por último, o servizo estará dispoñible en Silleda (detrás do centro de saúde), os días 15 e 18 de marzo. En todos os casos as inspeccións realizaranse en horario de 09.00 a 13.30 e de 15.15 a 18.00 horas.

Os interesados en solicitar este servizo deben concertar cita previa chamando ao teléfono 881.920.490 ou ben a través da páxina web www.sycitv.com, no apartado de cita previa.

No ano 2012 realizáronse un total de 650 inspeccións de vehículos agrícolas na unidade desprazada ata o municipio de Silleda. Así, á vista da elevada demanda, este ano dende o departamento de Medio Rural, que dirixe Antonio Couso, solicitouse unha ampliación do servizo, que se traduce en máis xornadas e máis horas de atención. Co tempo establecido, a capacidade sería para atender uns 750 vehículos, cen máis dos contabilizados no exercicio de 2012.

Nas vindeiras semanas colocaranse nas parroquias avisos informativos para dar conta dos lugares e horarios onde se realizarán estas inspeccións periódicas.

Ampliación da recollida de plásticos agrícolas

Por outra banda, dende a Concellería de Medio Rural tamén se informa de que o prazo para avisar da recollida de plásticos agrícolas se amplia ata o vindeiro día 16 . En principio estaba previsto que os avisos se recolleran ata o 13 de febreiro, para iniciar despois o calendario de recollida. Aínda así, séguese a manter o inicio da recollida para o día 18 de febreiro, polo que dende o departamento de Medio Rural se pide aos gandeiros e gandeiras que se acolleron ao servizo que teñan listos os plásticos (limpos de residuos e atados) porque dende o luns 18 procederase a realizar a recollida. Logo deste servizo xeral, a recollida manterase ao long de todo o ano “para evitar tamén a acumulación de residuos”. Esta é unha das melloras acadadas polo departamento que dirixe Antonio Couso logo das negociacións coa empresa Secope, xunto coa estrea da recollida de neumáticos para os gandeiros e a de cartóns. Os interesados en que se lles retiren estes residuos deben de chamar ao Concello, ao número de teléfono 986 580000.

Entra en vigor a aprobación inicial do PXOM, que estará exposto ata o 17 de marzo

 

Silleda, 16 de xaneiro de 2013. O Diario Oficial de Galicia (DOG) recolle hoxe o anuncio da aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Silleda, que tivo lugar o pasado 18 de decembro nun pleno extraordinario.  Con esta publicación, a última que restaba, comeza a contar a partir de mañá día 17 de xaneiro o prazo oficial de exposición pública do Plan Xeral. Terá unha duración de dous meses, a máxima permitida, co que o periodo de exposición se prolongará ata o vindeiro 17 de marzo.

Tamén con esta entrada en vigor da aprobación inicial do planeamento, a partir de mañá farase efectiva a preceptiva suspensión de licenzas de obra maior que é preceptiva naquelas zonas onde varíe a catalogación do solo. Cómpre reseñar que queda excluído da suspensión o parque empresarial Área 33, que se rixe polo seu propio plan parcial, así coma os permisos para ampliar explotacións agrarias no rural, de acordo coa disposición transitoria décimo primeira da Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia (LOUGA).

Así mesmo, logo desta última publicación, o documento tamén será remitido aos organismos sectoriais para os preceptivos informes. Segundo figura no acordo plenario do 18 de decembro o PXOM remitirase a departamentos da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras, á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural;  á Consellería de Medio Rural, Consellería de Economía e Industria, á Deputación de Pontevedra; aos Concellos limítrofes (Lalín, Vila de Cruces, A Estrada, Forcarei e Boqueixón).

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra tamén recolle hoxe outra publicación sobre o PXOM de Silleda. Trátase simplemente dunha corrección de erros sobre un parágrafo do anuncio, que fora publicado o pasado 7 de xaneiro.

Nas vindeiras horas o documento tamén se colgará na páxina web municipal  (www.silleda.es) nun banner destacado no inicio do portal. Neste espazo, ademais de consultar o planeamento, os usuarios/as disporán dun tutorial con información para cumplimentar os formularios de alegacións que tamén estarán na web municipal.

“Queremos que a exposición ao público sexa exemplar e que ninguén poida dicir que non viu o documento”, sinala a alcaldesa e responsable municipal de Urbanismo, Paula Fernández Pena. O documento pode consultarse xa nas oficinas de Urbanismo (rúa Alfonso Trabazo) dende o pasado 26 de decembro, logo da súa aprobación no pleno. Así mesmo, o día 4 de xaneiro comezou a axenda de visitas polo rural, con reunións que están a ter unha elevada afluencia de público.  Esta reunión son informadas a través de bandos municipais en cada unha das parroquias, ademais de avisos telefónicos ás residencias de cada localidade.

Reunións no rural e alegacións

A axenta de visitas iniciouse o pasado 4 de xaneiro en Parada

O calendario de visitas ao rural, que se prolongará ata finais de febrero,  continúa hoxe en Siador. O venres terá lugar a da parroquia de Chapa. Para a vindeira semana están previstos os encontros en Cira (luns 21), Lamela (martes 22); Piñeiro (23); Cervaña (24) e Graba (25).

En todas as reunión, a alcaldesa e responsable municipal de Urbanismo, Paula Fernández Pena, realiza unha explicación xenérica do que é e do que significa o documento, dando paso despois ás explicacións dos técnicos que detallan o contido relativo a cada parroquia e asesorán aos vecinos e veciñas ante as dúbidas ou se queren presentar alegacións.

En todas as reunión ademais tamén se entregan senllos dípticos para axudar aos veciños/as a interpretar os planos, un con información relativa a solo rústico e outra sobre o solo de núcleo rural. Ademais nas reunión os técnicos van acompañados de medios informáticos para poder recoller as alegacións ao término dos encontros.

Ata o momento rexitráronse 10 alegacións, 7 de particulares e outras tres que formulará o concello por erros na ubicación dun centro público e sobre a titularidade ou existencia de camiños. Nas reunións do rural non está a ser  habitual que se presenten reclamacións. “É moito volumen de información polo que é normal que o mediten e fagan as alegacións despois da xuntanza”, sinala Paula Fernández. A alcaldesa  incide en que coas reclamacións veciñais se espera mellorar o documento. 

 

 

 

Calendario Exposición Pública do PXOM no rural

 

CALENDARIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PLAN XERAL

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

 

xaneiro:

 

 

1

2

3

4

Parada

5

6

7

Laro

 

8

Refoxos

9

Cortegada

10

Oleiros

11

Taboada

12

13

14

Vilar

 

15

16

Siador

17

18

Chapa

19

20

21

Cira

 

22

Lamela

23

Piñeiro

24

Cervaña

25

Graba

26

27

28

Martixe-

Ansemil

29

Pazos

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

febreiro:

1

 

 

2

3

4

Dornelas

 

5

Carboeiro

6

Fiestras

7

 

8

Moalde

9

10

11

Margaride

 

12

13

Negreiros

14

15

Rellas

16

17

18

Saídres

 

19

Abades

20

Breixa

21

OCastro

22

Ponte

23

24

25

Escuadro

 

26

Xestoso

27

Manduas

 

 

 

 

Parroquias por orde alfabética

Abades 19 de febreiro

Breixa 20 de febreiro

Carboeiro 5 de febreiro

Cervaña 24 de xaneiro

Chapa 18 de xaneiro

Cira 21 de xaneiro

Cortegada 9 de xaneiro

Dornelas día 4 de febreiro

Escuadro 25 de febreiro

Fiestras 6 de febreiro

Graba 25 de xaneiro

Lamela 22 de xaneiro

Laro día 7 de xaneiro

Manduas 27 de febreiro

Margaride 11 de febreiro

Martixe-Ansemil 28 de xaneiro

Moalde 8 de febreiro

Negreiros 13 de febreiro

O Castro 21 de febreiro

Oleiros 10 de xaneiro

Parada 4 de xaneiro

Pazos 29 de xaneiro

Piñeiro 23 de xaneiro

Ponte 22 de febreiro

Refoxos 8 de xaneiro

Rellas 15 de febreiro

Saídres 18 de febreiro

Siador 16 de xaneiro

Taboada 11 de xaneiro

Vilar 14 de xaneiro

Xestoso 26 de febreiro

Información sobre Vivendas

 

VENDA DE VIVENDAS USADAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
PUBLICIDADE PERMANENTE DE VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN SEGUNDAS TRANSMISIÓNS
 
EXPEDIENTE                                        ENDEREZO                DORMITORIOS        SUPERFICIE         ROCHO         GARAXE             PREZO MÁXIMO
 
PO-88/010;21                                    Rua E nº 4, 3ºG                    4                        79,95m2                si                si                               52.496,57 euros
 
PO-94/010;1                                Carretera Moalde nº 10,1ºA         3                        79,50 m2                si                sí                              59.658,39 euros
                                                    (A Bandeira)                           
 
PO-94/010; 15                            Carretera Moalde nº10, 3ªC            2                       64,30 m2                si                sí                               48.252,01 euros
                                                    (A Bandeira)

Icono asociado ó adxunto (pdf) Descargar: Información vivendas usadas.pdf - 180,37 Kb.

Comeza na parroquia de Parada a exposición públlica do PXOM no rural

 

Silleda, 2 de xaneiro de 2013. A parroquia de Parada abrirá o calendario de visitas coa exposición do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Silleda como protagonista. A cita será pasado mañá venres día 4 de xaneiro, ás 17.00 horas. Neste caso, a reunión no centro social de Parada servirá tamén para informar aos veciños e veciñas do inminente inicio das obras de reparación da ponte de Portodabalde, que está previsto comezar o vindeiro luns día 7 por parte da empresa adxudicataria.

Logo dunha primeira explicación xeral sobre o planeamento, na xuntanza, á que asistirán entre outros a alcaldesa e responsable municipal de Urbanismo, Paula Fernández Pena, os veciños e veciñas poderán consultar os planos e recibir explicación pormenorizada do documento. “Este será o esquema que seguiremos en todas as reunións nas parroquias”, explica Fernández Pena, que reitera que a intención do goberno municipal é realizar unha exposición pública “exemplar” na que “ningún veciño ou propietario quede sen ver o documento”, engade.

En todas as parroquias, nas datas fixadas, as reunións contarán ademais coa asitencia de persoal técnico do Concello, que axudará aos usuarios a aclarar dúbidas e a formular as alegacións. Ademais, as xuntanzas nos distintos centros sociais do rural contarán co desprazamento de material técnico (pantallas, proxector, impresoras…) que axudarán tanto á visualización do documento como á redacción e preparación das alegacións.

En todas as localidades as reunións comezarán ás 17.00 horas. Para informar aos veciños elaboraranse bandos municipais, e tal e como explicara a alcaldesa no pleno do pasado mes de decembro no que se aprobou inicialmente o documento tamén se avisará telefónicamente a todas as vivendas, “ a fin de dar a maior difusión posible ás xuntanzas, xa que a revisión do documento é de vital importancia, e non queremos que ninguén quede sen consultalo”, engade a rexedora sobre o PXOM, que dende o pasado día 26 está xa disponible nas dependencias de Urbanismo.

Por outra banda, xa foi remitido o anuncio da aprobación inicial, para a súa publicación no BOP e no DOG. O prazo oficial de exposición pública, de dous meses de duración, comezará a contar dende a data de publicación nos diarios oficiais.

Os traballos de dilixencia do documento continúan e esperase que rematen ao longo de esta semana.

Ata finais de febreiro

Neste mes de xaneiro as reunións continuarán en Laro (día 7); Refoxos (día 8); Cortegada (9); Oleiros (día 10); Taboada (11); Vilar (14); Siador (16); Chapa (18); Cira (21); Lamela (22); Piñeiro (23); Cervaña (24); Graba (25); Martixe-Ansemil (28) e Pazos o día 29.

Xa en febreiro, o calendario estabrecido fixa as reunións en Dornelas (día 4); Carboeiro (5); Fiestras (6); Xestoso (7); Moalde (8); Margaride (11); Negreiros (13); Rellas (15); Saídres (18); Abades (19); Breixa (20) O Castro (21); Ponte (22); Escuadro (25) e Manduas o día 27.

 

O PXOM poderá consultarse dende o vindeiro mércores día 26 nas oficinas de Urbanismo

 

Silleda, 21 de decembro de 2012. Os veciños e veciñas de Silleda poderán consultar os planos do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) a partir do vindeiro mércores día 26 de decembro, nas depedencias municipais de Urbanismo, sitas no nº 3 da rúa Alfonso Trabazo (primeiro andar).

Tal e como anunciara a alcaldesa e concelleira de Urbanismo, Paula Fernández Pena, no pleno do pasado luns no que se aprobou inicialmente o documento, o planeamento poderase consultar antes de que se abra oficialmente o prazo de exposición pública. Este comezará en canto o acordo de aprobación se publique no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra.

Deste xeito, as alegacións que poidan formularse nestes días previos á publicación do anuncio recolleranse igualmente, aínda que se rexistrarán a partir do inicio do prazo oficial. “Queremos que sexa unha exposición modélica e exemplar, e que ninguén quede sen ver o PXOM”, sinala Paula Fernández.

Nos vindeiros días establecerase ademais un calendario para levar o documento ao rural. Como xa anunciara na sesión plenaria, Paula Fernández explica que durante a exposición nas parroquias os veciños e veciñas contarán en todo momento co asesoramento e apoio dos técnicos municipais tanto para atender as súas dúbidas como para redactar as alegacións.

Nas visitas desprazaranse tamén equipos informáticos para formular as alegacións in situ. Así mesmo, o documento tamén se subirá á web, unha vez que esté dilixenciado,  xunto cun formulario a través do que se poderán realizar alegacións.

Do mesmo xeito, e como xa se anunciara tamén, a empresa redactora do plan (Eptisa) está preparando uns folletos explicativos para axudar aos veciños e veciñas a comprender mellor o contido do planeamento.

A exposición ao público farase durante o periodo máximo estabrecido pola normativa, é dicir dous meses, contados a partir da publicación no BOP. “Daremos todas as facilidades posibles á cidanía para que revise e presente as alegacións que estimen oportunas e coas que, como xa dixemos en varias ocasións, esperamos poder mellorar un documento que inclúe os recortes e parámetros fixados pola Xunta de Galicia”, engade Paula Fernández.

 

A aprobación inicial do PXOM sae adiante co respaldo dos dous grupos de goberno

 

Silleda, 18 de decembro de 2012. Os dous grupos de goberno de Silleda, PSOE e BNG, aprobaron hoxe inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un documento a doce anos vista que marcará o futuro do municipio. A sesión extrardinaria, na que o grupo municipal do PP votou en contra, foi calificada polos membros do executivo como unha cita “histórica”, que marcará un antes e un despois na política urbanística de Silleda.

A alcaldesa e responsable municipal de Urbanismo, Paula Fernández Pena, resumiu as liñas xerais do PXOM, que ten como obxectivos básicos  frear a dispersión edificatoria e fomentar a consolidación e mellora das áreas edificadas, así como completar e mellorar a estrutura territorial, preservar os valores naturais e culturais que aínda subsisten, conservar os núcleos rurais de poboación, conservar e recuperar o patrimonio construído e completar as estruturas urbanas. Paula Fernández reiterou que é un “documento vivo” que se irá “mellorando coas aportacións que nos fagan os veciños e veciñas durante a exposición pública”, dixo engadindo que o documento se fixo con “cautela e prudencia”.

O documento abrirase a cidadanía de xeito “inmediato”, sen agardar á publicación do acordo tomado hoxe no BOP. Ademais, a alcaldesa insistiu en que se dará a “maior difusión posible ao documento, para que ningúen quede sin velo nin poder alegar”.

Calendario de visitas

Nos vindeiros días establecerase tamén un calendario de visitas para amosar o documento no rural, con xuntanzas ás que asistirá tamén personal técnico que axudará á cidadanía a realizar as súas reclamacións.

Unha vez publicado o acordo no BOP entrará en vigor a suspensión de licenzas, que non afectará ao polígono Área 33 nin ás peticións para ampliar explotacións agrarias, dacordo coa Disposición Décimo Primeira da LOUGA.

O PXOM aprobado hoxe incorpora as correccións feitas pola Xunta no seu informe previo. No hourizonte de 2026 prevese que Silleda teña unha poboación de 10.018 habitantes. En canto ao número de vivendas, nos cascos urbáns, en Silleda pasaríase das  1.148 actuais a 2.084 (cun aumento de 936) e no caso da Bandeira das 440 actuais a 503, cun incremento de 63 vivendas.

En canto ás zonas verdes o planeamento supera o mínimo estabrecido, cun total de 302.555 metros cadrados de solo, unha ratio de 20,28 metros cadrados de espazos verdes por cada 100 metros cadrados construídos. 

Respecto ás zonas industriais, resérvanse máis de 900.000 metros cadrados para ampliar Área 33, nunha zona situada entre a N-525 e a AP-53, o que conectaría o parque industrial con dúas vías de alta capacidade. Tendo en conta as apreciacións da Xunta só se mantén o micropolígono de Chapa, regularizando só as naves existentes.

Reducción de alturas

As alturas máximas dos edificios nos cascos urbanos tamén se rebaixan de 5 a 4 alturas (baixo e 3 vivendas) redundando esta rebaixa nunha mellora estética das rúas.

Os principais cambios respecto ás incorporacións feitas segundo o informe autonómico pasan pola eliminación de todas as bolsas de solo edificable en Silleda, deixando á iniciativa de propietarios e empresarios a posibilidade de desenvolvelas nun futuro. No caso da Bandeira, a zona comprendida entre a salida da vila e a parroquia de Chapa pasa de ser zona de edificación aberta a contemplar vivendas unifamiliares.

En canto aos núcleos rurais, aparecen delimitados os núcleos tradicionais e tamén se deixa ás suxerencias veciñais a posibilidade de amplialos.

En Silleda tamén se contempla unha zona de equipamento deportivo entre a parte traseira do Ceip de Silleda e o recinto Semana Verde.

“Este documento marcará un antes e un despois en Silleda”, remarcou a alcaldesa incidindo en que agora o PXOM se abre aos cidadáns “para melloralo”.

Dende o PP, o seu voceiro, José Luis Espiño, anunciou o  “non” do seu grupo ao PXOM sinalando que se fixo “dende un despacho” e acusando ao goberno de facer “un plan para favorecer a xente afin”. O voceiro popular detívose en casos concretos, mentres dende o goberno se lle reprochou non ter “unha visión global e clara” do documento.

Tanto Paula Fernández coma o voceiro do BNG, Matías Rodríguez Da Torre reprocharon ao PP non ter feita “ningunha aportación” dende que se presentou o documento, así coma ter amosado o documento aos veciños sen incorporar as correccións feitas pola Xunta.

“É un día histórico pero algún non o recoñece así. Fai moitos anos que estamos destruíndo as nosas vilas. O PXOM non vai desertizar o rural, como di o PP, senon o contrario, permitirá asentar poboación”, dixo Da Torre, que anunciou que o BNG presentará alegacións para mellorar algúns aspectos.

Logo da exposición pública, deberán de resolverse todas as alegacións e incorporar as que sexan aceptadas. O documento volverá a pleno para a aprobación provisional, antes de pasar o visto bo definitivo, último trámite e que corresponde á Administración Autonómica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina