Acordo de Adxudicación do contrato Subministración e instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas para autoabastecemento do alumeado exterior no polígono empresarial Área 33