ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DO SUBMINISTRO CON INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIXIANCIA NO PARQUE EMPRESARIAL ÁREA 33