Acordo de aprobación dos pregos para a compra de dúas desbrozadoras de brazo