Acordo de aprobación dos pregos para a compra dun tractor