Acordo adxudicación contrato de equipamento para biosaudables e parladoiros