Servizo de Recollida de Lixo: Acta da Mesa de Contratación e Informe da Deputación de Pontevedra