Servizo de Recollida de Lixo: Anuncio de apertura do sobre C e calificación final