CONCESIÓN DEMANIAL PARA A CONSTRUCCIÓN E XESTIÓN DA RESIDENCIA DE MAIORES:ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN