Convocatoria Apertura Plicas Concesión Demanial-Residencia de Maiores

Convócase a Mesa de Contratación para proceder á apertura de plicas o xoves 19 de xaneiro ás 12:00 horas