CONCESIÓN DEMANIAL PARA A CONSTRUCCIÓN E XESTIÓN DA RESIDENCIA DE MAIORES:ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Convocatoria Apertura Plicas Concesión Demanial-Residencia de Maiores

Convócase a Mesa de Contratación para proceder á apertura de plicas o xoves 19 de xaneiro ás 12:00 horas

Concesión demanial de uso privativo de parcela de dominio público municipal a a construcción /explotación dunha residencia da Terceira Idade e Centro de Día

O Concello de Silleda saca a concurso a conceción demanial para a construcción e explotación da Residencia de Maiores e Centro de Día. Nos documentos adxuntos están o anuncio de licitación e os pregos de condicións.

Aprobación de pregos para a mellora de camiños Plan Marco

Publicación Adxudicación: Rehabillitación Superficial de vial e creación de senda peonil no lugar de Vilanova (Margaride)

Publicación adxudicación: Rehabilitación de vial e creación de senda peonil en Santa María-Cortegada

Publicación adxudicación: Mellora de Infraestrutura viaria no Parque Empresarial Área 33

Publicación adxudicación: Mellora do centro cultural Vista Alegre de A Bandeira

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior