CURSO PARA TRABALLADORES/AS DO SECTOR DA HOSTALERÍA/RESTAURACIÓN

Curso  "Xestión do bar-cafetería" e “Xerente de centros en restauración moderna" , según el "mail marketing" que os adjuntamos.

 

Curso dirixido a TRABALLADORES/AS EN ACTIVO NO SECTOR DA HOSTALERÍA/RESTAURACIÓN (INCLUÍDOS AUTÓNOMOS), que desexen mellorar a xestión do negocio no que traballan. O ciclo é  GRATUITO, financiado polo Plan de Formación Estatal, expediente número F140257AA.

 

 

ADXUNTOS