Parada

Barro O, Cruceiro O, Eirexe, Freixeiro, Outeiro O, Pereiro O, Portodabalde, Redemuiños, Souto Nogueira, Veiga A. Non aparecen: Coelleira A, Currás, Mediodaldea, Portapazos O.

É a parroquia con maior superficie do municipio.O nome delata a súa importancia no paso de camiños de cara ó Ribeiro a Silleda e Ulla, e mesmo ás Terras de Montes. Esta parroquia marca a fronteira sur do Concello, compartindo propiedade do Monte Candán, o máis alto de Trasdeza (1014), cos concellos de Lalín e Forcarei, onde celebraban culto a S. Benito. Nestes cumios do Candán temos outro dos miradoiros más importantes do Concello.