Escuadro

Balántiga, Barreiro, Bustelo, Cascaxide, Cimadevila, Cumbraos, Escuadro, Férveda, Outeiro, Paredes, Penadauga A, Portovello, Rañadoiro, Sar, Senra, Sestelo, Soldecasa. Non aparecen no nomenclátor: Somoza A. Torrón

É unha das parroquias máis extensas e poboadas do municipio, que destaca polo seu volume de producción láctea e pola súa mecanización agraria. No aspecto artístico hai que subliñar: a igrexa románica que conserva a súa primitiva fábrica románica da porta e tímpano (S. XII). Santuario de Sta. Isabel con famosas romerías onde se curan as verrugas. Pena da Auga, lugar de culto prehistórico, visita obrigada do ofrecido. O pazo de Cascaxide preto dun castro do mesmo nome, que foi casa dos Espinosa (S XVII) e que forma un fermoso conxunto con torre, capela e cruceiro. Tamén paga a pena visitar o Salto de Férveda situado no lugar do mesmo nome.