Ansemil

Ansemil, Manduas

Parroquia moi pequena, pero das máis nomeadas no concello e Comarca. En Ansemil atópase a igrexa monacal prerrománica que pertenceu ó mosteiro de San Pedro de Ansemil, que xa existía no ano 1087. Adosada a ela érguese moi fermosa, unha capela do século XIV, que garda sepulcros dos Deza, o cabaleiro Diego Gómez de Deza, cunha imaxe en pedra da Virxe do Leite, rosetón tórico, canzorros, capiteis románicos e interesantes portadas, así como ventanais góticos escasos na zona