Pistas de pádel e tenis

O Centro Deportivo de O Castro conta con dúas canchas de pádel cubertas e tamén de tenis ao aire libre.

Para a reserva das pistas de pádel hai que chamar ao teléfono 646 661979