Programa Reconduce. Apoio ás familias en risco de desafiuzamento

Dende o 15 de outubro de 2013 púxose en marcha o programa Reconduce, o marco integrado de coordinación dos servizos que se poñen a disposición para dar apoio ás persoas e familias en risco ou situación de desafituzamento da vivenda habitual, ben para previlo ou para paliar os efectos deste. A través do programa prestanse os seguintes servizos:

-Asesoramento xurídico e económico, que inclúe a realización de actuacións de mediación coas entidades financieiras

-Atención Social

-Apoio Psicolóxico, 

-Orientación laboral

-Busca de vivenda alternativa

A oficina de asesoramento central do programa, está ubicada na EGAP, en Santiago de Compostela. Así mesmo, todas aquelas persoas que precisen información poden achegarse aos Servizos Sociais do Concello de Silleda (986 592037), ou chamar aos seguintes teléfonos:

881 996116

881996118

881996120

881996117

881996119

Ou facer tamén consultas a través dos enderezos electrónicos:

servizossociais@silleda.es

oficinacentral.programareconduce@xunta.es